+86 7558828 7000
+86 1803812 4055
pdv@pdvpower.com  or  candy@pdvpower.com
14A, Hanjing International Tower,
Dengliang Road, Shekou,
Nanshan District, Shenzhen, China.